آریا شیمی پوشش

Collaboration to achieve your aspirations

شرکت آریا شیمی پوشش تأمین کننده گروه وسیعی از مواد اولیه شیمیایی و پلیمری مورد نیازدرصنایع رنگ، مرکب چاپ ، مستربچ وکامپاند، کابل و نیز صنعت لاستیک می باشد.
ما پیوسته در حال جست و جوی جهان به دنبال محصولات جدید و فناوری های نو برای مشتریانمان، انتقال دانش فنی و کمک به آنان برای حل مشکلاتشان هستیم.

نماینده انحصاری شرکت های معتبر اروپایی و کانادا
فروش محصولات به کشورهای اروپایی، کانادا و امریکای شمالی
فعالیت در سطح بین المللی
شرکت در نمایشگاه های بین الملل